پزشکی هسته‌ای
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت طرف قرار داد با بیمه
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان
سیندخت
Slider

اسکن تیروئید

اسکن تیروئید پزشکی هسته ای سیندخت اسکن

    این اسکن جهت بررسی انواع اختلالات غده تیروئید و با استفاده از رادیو داروی تکنسیوم  انجام میگیرد. از طریق تصاویر بدست آمده  می توان اندازه غده تیروئید، میزان برداشت آن در مقایسه با غدد بزاقی، بررسی گره های تیروئیدی و اختلالات عملکرد آن را ارزیابی نمود. مصرف برخی داروها مانند لوتیروکسین، لیوتیرونین و متی مازول می تواند بر روی اسکن تأثیر بگذارد لذا در صورت نیاز و با تشخیص پزشک، ممکن است نیاز به قطع این داروها باشد. با توجه به نمای اسکن، می توان بین گره های تیروئیدی پر کار (Hot) و یا کم کار (Cold) که نیاز به درمان های متفاوتی دارند، افتراق قایل شد. بررسی توده های گردنی با گسترش به قفسه سینه از دیگر کاربردهای عمده اسکن تیروئید با یُد 131 است.

فرایند انجام اسکن

در این روش، 24 ساعت پس از تجویز مقادیر بسیار اندک یُد 131، تصویربرداری از منطقه گردن و قفسه سینه انجام می شود و می توان بافت تیروئیدی گسترش یافته در قفسه سینه را تشخیص داد.

آمادگی اسکن

  • در صورت استفاده از داروی لوتیروکسین ( و با صلاحدید پزشک معالج) ، میبایست داروی فوق بمدت 3 هفته قطع گردد
  •  در صورت استفاده از داروی متی مازول و پروپیل تیواوراسیل لازم بمدت 5 روز قطع گردد.

مدت زمان انجام(از ابتدای پذیرش تا انتهای تصویربرداری)

از زمان پذیرش تا انتهای تصویر برداری 30-60 دقیقه می‌باشد.

نکات قابل توجه

خانم های سنین بارداری در صورت بارداری، تکنسین مربوطه را آگاه سازید.

بستن منو