پزشکی هسته‌ای
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت طرف قرار داد با بیمه
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان
سیندخت
Slider

اسکن استخوان(Bone scan)

اسکن استخوان تمام بدن پزشکی

سه ساعت پس از تزریق ماده رادیو دارو مناسب که در استخوان های سراسر بدن جذب می شود، تصویربرداری از استخوان ها انجام می گیرد. کمترین تغییر در میزان استخوان سازی که در اثر بیماری ها و ضایعات مختلف ایجاد می شود مانند شکستگی های مخفی، تومورها و عفونت ها، پیش از آنکه در رادیوگرافی نمایان شود توسط اسکن استخوان قابل تشخیص می باشد. معمولاً تصویربرداری در نماهای قدامی و خلفی انجام می شود ولی گاهی ضرورت دارد اسکن از زوایای دیگری هم انجام شود و یا از آن ناحیه به روش توموگرافیک (SPECT) تصویربرداری انجام شود. برای انجام این اسکن آمادگی خاصی لازم نیست اما بهتر است در فاصله حدود 3 ساعت بین تزریق و انجام تصویربرداری، شخص مایعات بنوشد تا رادیو دارویی که جذب استخوان نشده، سریع تر از بدن دفع گردد.

کاربرد این اسکن

با تصویربرداری از سرتاسر اسکلت بدن کلیه اختلالاتی که ممکن است هنوز در رادیوگرافی ساده دیده نشود، می توان مشخص نمود. از کاربرد معمول این اسکن بررسی تومورهای اولیه استخوانی، متاستازهای استخوانی، استئومیلیت (عفونت استخوان)، بیماری های التهابی مفاصل، شکستگی های پنهان استخوان، و میزان تأثیر درمان (مانند پرتو درمانی و شیمی درمانی) و….می باشد. در واقع حساسیت این روش برای پیدا کردن ضایعات استخوانی در همان مراحل ابتدایی بسیار بالا می باشد.

فرایند انجام اسکن

قبل از تصویربرداری از بیمار خواسته می شود که مثانه خود را خالی کرده و همچنین اشیای فلزی مانند سکه، کلید و سگک کمربند را از خود جدا کند. سپس بر روی تخت دراز کشیده، تصویربرداری از سر تا پا هم در نمای قدامی و هم در نمای خلفی انجام می شود. فرآیند تصویربرداری حدود 20-40 دقیقه زمان می برد.

پرستار از بیمار جهت تزریق رادیو دارو رگ گیری میکند و 3 تا 4 ساعت پس از تزریق رادیو دارو تصویر برداری انجام می شود. سپری شدن این زمان برای رسیدن به کیفیت بهتر تصویر لازم است. گاه بنا بر نظر پزشک در حین تزریق دارو تصویربرداری انجام میشود. این تصویربرداری اولیه حدود 15 دقیقه به طول می انجامد و بعد از آن تا تصویربرداری نهایی حداقل سه ساعت زمان لازم است. درحین تصویربرداری بیمار بایستی بدون حرکت و آرام روی تخت دراز بکشد. هرگونه حرکت در حین تصویربرداری گاها موجب خطای تشخیصی می شود.

مدت زمان انجام(از ابتدای پذیرش تا انتهای تصویربرداری)

در مجموع کلیه مراحل اسکن از زمان ورود تا تکمیل و خروج از موسسه 5 الی 6 ساعت طول می انجامد.

نکات قابل توجه قبل از انجام اسکن

 • انجام آن در خانم های باردار ممنوع است.
 • نباید در فاصله زمانی 24 ساعت قبل از انجام اسکن استخوان مواد حاجب رادیو لوژی دریافت شود.
 • لباس راحت بپوشید به گونه ای که راحت خارج شود.
 • اگر اسکن برای کودک شما انجام می شود می توانید کودک خود را تا اتاق اسکن همراهی کنید و بهتراست وسایل موردکودک را با خود بیاورید.
 • لازم نیست روز اسکن ناشتا باشید.
 • تمامی مدارک پزشکی، تصاویر و گزارش بررسی های مربوط به خود را همراه داشته باشید.
 • از آوردن همراه بیش از یک نفر در روز اسکن خودداری نمایید. از به همراه داشتن بانوان باردار و کودکان زیر 12 سال در روز اسکن خودداری کنید.

نکات ایمنی قابل توجه پس از تزریق رادیو دارو

 • پس از انجام اسکن آب و مایعات مصرف کنید ودر فواصل نزدیک مثانه خود را خالی کنید.
 • از مواجهه با کودکان زیر 2 سال و خانمهای باردار تا 16 ساعت پس از اسکن اجتناب کنید.
 • از تردد در راهروها و اتاق های بخش اکیدا اجتناب کنید.
 • در صورت شیردهی به شیرخوار این کار باید تا 24 ساعت به تاخیر افتد.
بستن منو