پزشکی هسته‌ای
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت طرف قرار داد با بیمه
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان
سیندخت
Slider

بیمه های طرف قرارداد

مرکز پزشکی هسته ای سیندخت با سازمان های بیمه گر زیر طرف قرارداد می‌باشد .

سازمان تامین اجتماعی

پزشکی هسته ای سیندخت

سازمان نیرو های مسلح

سازمان بیمه سلامت

مرکز پزشکی سیندخت با سازمان های بیمه تکمیلی زیر طرف قرارداد می‌باشد

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه کمک رسان (SOS)

بیمه دانا

پزشکی هسته ای سیندخت

بیمه ایران

بیمه آسیا پزشکی هسته ای سیندخت

بیمه آسیا

پزشکی هسته ای سیندخت

بیمه البرز

بیمه پارسیان پزشکی هسته ای

بیمه پارسیان

بیمه کوثر

بیمه کوثر

مرکز پزشکی سیندخت با بانک های زیر طرف قرارداد می‌باشد

بانک ملی ایران

بانک صادرات ایران

بانک ملت

بانک تجارت

بستن منو