پزشکی هسته‌ای
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت طرف قرار داد با بیمه
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان
سیندخت
Slider

اسکن مجاری صفراوی HIDA Scan

اسکن مجاری صفراوی HIDA Scan سیندخت پزشکی هسته ای

التهاب حاد کیسه صفرا (کله سیستیت حاد) در اغلب موارد نیاز به جراحی فوری دارد که تشخیص آن با معاینه و سونوگرافی همواره مقدور نمی باشد. از این اسکن برای قطعی کردن تشخیص در موارد مشکوک استفاده می گردد. اسکن مجاری صفراوی، انسداد مجرای خروجی کیسه صفرا در اثر التهاب، عفونت و یا سنگ را نشان می دهد. همچنین این اسکن برای تشخیص التهاب مزمن کیسه صفرا ، عوارض پس از جراحی های مجاری صفراوی، افتراق انواع زردی نوزادان و تشخیص برخی ضایعات فضاگیر کبد بکار می رود. در صورت نمایان شدن کیسه صفرا می توان با گرفتن تصاویر پس از مصرف غذای چرب، شدت انقباض کیسه صفرا را نیز مشخص نموده و از این طریق به اختلال عملکرد کیسه صفرا پی برد. انجام این اسکن معمولاً نیاز به آمادگی دارد. به عنوان مثال 4 ساعت ناشتا بودن برای بررسی التهاب کیسه صفرا و یا مصرف فنوباربیتال قبل از بررسی زردی نوزادان لازم است.

فرایند انجام اسکن

مقدار کمی رادیو دارو به صورت وریدی تزریق می شود که از طریق کبد و مجاری صفراوی دفع شده و به داخل روده ها می ریزد. در حالی که بیمار بر روی تخت دراز کشیده است دوربین گاما در قسمت جلوی شکم در ناحیه کبد قرار گرفته و از حرکت رادیو داروی تزریق شده در کبد، مجاری صفراوی و کیسه صفرا تا تخلیه آن به داخل روده باریک تصویربرداری می کند.

آمادگی اسکن

  • بیمار باید 4 ساعت قبل از شروع اسکن ناشتا باشد و مصرف برخی داروها نظیر مورفین ممنوع می باشد.

  • در صورتی که فرد باردار است باید کارشناس را مطلع نماید.

مدت زمان انجام(از ابتدای پذیرش تا انتهای تصویربرداری)

زمان انجام اسکن حدود 5/1-4 ساعت است.

بستن منو