پزشکی هسته‌ای
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان سیندخت طرف قرار داد با بیمه
پزشکی هسته‌ای سیندخت
مرکز پزشکی هسته‌ای و سنجش تراکم استخوان
سیندخت
Slider

اسکن مجاری اشکیDacryo-Scintigraphy

اسکن مجاری اشکیDacryo-Scintigraphy پزشکی هسته ای

بیمارانی که به دلیل انسداد مجاری اشکی، دچار اشک ریزش دائم از چشم ها هستند نیاز به بررسی و انجام اقدامات درمانی خاص دارند. انسداد می تواند در قسمت های مختلف مجرای اشکی باشد که تشخیص آن توسط روش های پزشکی هسته ای، به سادگی قابل انجام است. با چکاندن یک قطرهTc99m در هر چشم و انجام تصویربرداری می توان در کمتر از 30 دقیقه، وجود یا عدم وجود انسداد و همچنین محل آن را مشخص نمود.

فرایند انجام اسکن

            ابتدا مقدار بسیار اندکی رادیو دارو که با آب ترکیب شده (1 تا 2 قطره) در هر یک از چشم ها چکانده می شود. سپس بیمار بر روی صندلی در جلوی دروبین گاما می نشیند یا روی تخت دراز می کشد. از بیمار خواسته می شود تا سر خود را ثابت نگه دارد تا تصویربرداری انجام شود. 

آمادگی اسکن

  • آمادگی خاصی نیاز ندارد. 

مدت زمان انجام(از ابتدای پذیرش تا انتهای تصویربرداری)

اسکن مجاری اشکی حدود 30-45 دقیقه طول می کشد.

بستن منو